Startsidan Aktiviteter Historia Styrelsen Föreningen

Fakta

Föreningen

Den 13 nov 1985 samlades ett gäng intresserade till en träff för att diskutera eventuellt bildande av en förening i syfte att inventera gamla torp. Initiativtagare var Erik Gustavsson. Dagordningen hade iordningställts av Berit Skoglöf, Bertil Berglund valdes till ordförande för mötet och till sekreterare Karl-Axel Smedh. Det beslutades enhälligt att bilda föreningen och att namnet skulle vara Torpcirkeln Silfvergrufvan.


Stadgar för föreningen hade Mona Johansson tagit fram. Till föreningens ordförande valdes Erik Gustavsson. Medlemsavgiften fastställdes till 10:- per medlem. Vid årsmötet den 6 mars 1986 valdes den första styrelsen.

Ordförande: Erik Gustavsson
Vice ordförande: Anders Wiker
Sekreterare: Berit Skoglöf
Kassör: Mona Johansson
Ledamot: Ivar Gustavsson
Suppleanter: Rune Länk, Karl-Axel Smedh

Materialförvaltare: Ivar Gustavsson
Valberedning: Einar Bark, Anna Gustavsson, Liz Wiker
Revisorer: Robert Nilsson, Mai Smedh

Arbetet med torpinventering påbörjades, för att finansiera denna föreslogs att en mila skulle kolas.


© Torpcirkeln Silfvergrufvan 1985-2015